اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره)

مقاله اهداف و ابعاد تحریف خط امام به تازگی جهت ارائه در جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان بسیجی تدوین گردیده است و تاکنون در هیچ کجا مورد استفاده قرار نگرفته شده است. مدیر سایت این مقاله را بر اساس بخشنامه ارسال شده توسط آموزش و پرورش تدوین کرده است و تنها در این فروشگاه موجود می باشد. این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 20 صفحه تدوین گردیده است. چکیده نظام سلطه و دشمنان انقلاب یک ...