آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری در آن

در این فروشگاه تمامی مطالب 2000 تومان میباشد.

57 صفحه فایل pdf

مقدمه

حيطه فعاليت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار مرتبط ميباشد

بورس اوراق بهادار مکانيزمي را فهراه ميكنهد تها از طريق آن پساندا ها اندك جامعه به سرمايهگذار ها كلان اق،صاد تبديل شود